Akademiska högtiders logga

Carlos M. Ochoa

Land:
Peru

UTNÄMNING

Titel:
agr. dr h.c.
Lärosäte:
Sveriges lantbruksuniversitet
År:
2006