Akademiska högtiders logga

Per-Olof Nilsson

Land:
Sverige
VIAF ID:
311260896

Läs mer om Per-Olof Nilsson på engelska Wikipedia.

UTNÄMNING

Titel:
fil. dr h.c.
Lärosäte:
Karlstads universitet
År:
2016