Akademiska högtiders logga

John H Weisburger

Land:
USA
VIAF ID:
110098237

UTNÄMNING

Titel:
med. dr h.c.
Lärosäte:
Umeå universitet
År:
1980