Akademiska högtiders logga

Marcus Wallenberg

Land:
Sverige

Läs mer om Marcus Wallenberg på engelska Wikipedia.

UTNÄMNING

Titel:
tekn. dr h.c.
Lärosäte:
Chalmers tekniska högskola
År:
2018
Titel:
ekon. dr h.c.
Lärosäte:
Handelshögskolan i Stockholm
År:
2003