Akademiska högtiders logga

Gerard van der Geer

Land:
Nederländerna
VIAF ID:
7454087

UTNÄMNING

Titel:
fil. dr h.c.
Lärosäte:
Stockholms universitet
År:
2017