Akademiska högtiders logga

Axel van den Berg

Land:
Kanada
VIAF ID:
12357442

UTNÄMNING

Titel:
fil. dr h.c.
Lärosäte:
Stockholms universitet
År:
2019