Akademiska högtiders logga

Joanna Rose

Land:
Sverige

Läs mer om Joanna Rose på engelska Wikipedia.

UTNÄMNING

Titel:
fil. dr h.c.
Lärosäte:
Stockholms universitet
År:
2022