Akademiska högtiders logga

Dan Danielsson

Land:
Sverige
VIAF ID:
53265940

UTNÄMNING

Titel:
dr med. vet. h.c.
Lärosäte:
Örebro universitet
År:
2020