Akademiska högtiders logga

Sara Ahmed

Land:
Storbritannien
VIAF ID:
59251158

Läs mer om Sara Ahmed på engelska Wikipedia.

UTNÄMNING

Titel:
fil. dr h.c.
Lärosäte:
Malmö universitet
År:
2019