Akademiska högtiders logga

Lucy Suchman

Land:
USA
VIAF ID:
13809022

Läs mer om Lucy Suchman på engelska Wikipedia.

UTNÄMNING

Titel:
fil. dr h.c.
Lärosäte:
Malmö universitet
År:
2011