Akademiska högtiders logga

Per Svedberg

Land:
Sverige
VIAF ID:
480144782724690000000

UTNÄMNING

Titel:
tekn. dr h.c.
Lärosäte:
Chalmers tekniska högskola
År:
1992