Akademiska högtiders logga

Mary Jane Irwin

Land:
USA
VIAF ID:
60612943

Läs mer om Mary Jane Irwin på engelska Wikipedia.

UTNÄMNING

Titel:
tekn. dr h.c.
Lärosäte:
Chalmers tekniska högskola
År:
1997