Akademiska högtiders logga

Inger Hayman

Land:
Sverige

Läs mer om Inger Hayman på engelska Wikipedia.

UTNÄMNING

Titel:
tekn. dr h.c.
Lärosäte:
Chalmers tekniska högskola
År:
2000