Akademiska högtiders logga

Bert Hansson

Land:
Sverige

UTNÄMNING

Titel:
tekn. dr h.c.
Lärosäte:
Chalmers tekniska högskola
År:
2001