Akademiska högtiders logga

John Villadsen

Land:
Danmark
VIAF ID:
32097278

UTNÄMNING

Titel:
tekn. dr h.c.
Lärosäte:
Chalmers tekniska högskola
År:
2004