Akademiska högtiders logga

Peter Catto

Land:
USA
VIAF ID:
29258584

UTNÄMNING

Titel:
tekn. dr h.c.
Lärosäte:
Chalmers tekniska högskola
År:
2012