Akademiska högtiders logga

Enevold Falsen

Land:
Sverige

UTNÄMNING

Titel:
med. dr h.c.
Lärosäte:
Göteborgs universitet
År:
2002