Akademiska högtiders logga

Birgitta Stymne

Land:
Sverige
VIAF ID:
46742710

Läs mer om Birgitta Stymne på engelska Wikipedia.

UTNÄMNING

Titel:
fil. dr h.c.
Lärosäte:
Högskolan i Gävle
År:
2011