Akademiska högtiders logga

Sybille Krämer

Land:
Tyskland
VIAF ID:
76445385

UTNÄMNING

Titel:
fil. dr h.c.
Lärosäte:
Linköpings universitet
År:
2016