Akademiska högtiders logga

Torbjörn Kronander

Land:
Sverige
VIAF ID:
218149106186168491400

UTNÄMNING

Titel:
med. dr h.c.
Lärosäte:
Linköpings universitet
År:
2015