Akademiska högtiders logga

Jon Elster

Land:
Norge
VIAF ID:
2469842

Läs mer om Jon Elster på engelska Wikipedia.

UTNÄMNING

Titel:
fil. dr h.c.
Lärosäte:
Linköpings universitet
År:
2015