Akademiska högtiders logga

Paul Batalden

Land:
USA
VIAF ID:
60367172

UTNÄMNING

Titel:
med. dr h.c.
Lärosäte:
Linköpings universitet
År:
2014