Akademiska högtiders logga

Cumrun Vafa

Land:
USA
VIAF ID:
6442702

Läs mer om Cumrun Vafa på engelska Wikipedia.

UTNÄMNING

Titel:
fil. dr h.c.
Lärosäte:
Uppsala universitet
År:
2020