Akademiska högtiders logga

Judith Mank

Land:
Kanada
VIAF ID:
313567701

UTNÄMNING

Titel:
fil. dr h.c.
Lärosäte:
Uppsala universitet
År:
2020