Akademiska högtiders logga

Johan Heilbron

Land:
Nederländerna
VIAF ID:
56720614

UTNÄMNING

Titel:
fil. dr h.c.
Lärosäte:
Uppsala universitet
År:
2018