Akademiska högtiders logga

Alimuddin Zumla

Land:
Zambia

UTNÄMNING

Titel:
med. dr h.c.
Lärosäte:
Karolinska Institutet
År:
2016