Akademiska högtiders logga

Gert Z. Nordström

Land:
Sverige

UTNÄMNING

Titel:
fil. dr h.c.
Lärosäte:
Göteborgs universitet
År:
2012