Akademiska högtiders logga

Emma Martinell Gifre

Land:
Spanien

UTNÄMNING

Titel:
fil. dr h.c.
Lärosäte:
Göteborgs universitet
År:
2009