Akademiska högtiders logga

Yoshinori Tokura

Land:
Japan

UTNÄMNING

Titel:
tekn. dr h.c.
Lärosäte:
Uppsala universitet
År:
2014
Titel:
fil. dr h.c.
Lärosäte:
Växjö universitet
År:
2014