Akademiska högtiders logga

Lia Karsten

Land:
Nederländerna

UTNÄMNING

Titel:
fil. dr h.c.
Lärosäte:
Uppsala universitet
År:
2013