Akademiska högtiders logga

Göran Goldkuhl

Land:
Sverige

UTNÄMNING

Titel:
fil. dr h.c.
Lärosäte:
Örebro universitet
År:
2013