Akademiska högtiders logga

Nils Gunnar Billinger

Land:
Sverige

UTNÄMNING

Titel:
fil. dr h.c.
Lärosäte:
Örebro universitet
År:
2012