Akademiska högtiders logga

Matthias Scheffler

Land:
Tyskland

UTNÄMNING

Titel:
fil. dr h.c.
Lärosäte:
Lunds universitet
År:
2007