Akademiska högtiders logga

Kjell Sundvall

Land:
Sverige

UTNÄMNING

Titel:
fil. dr h.c.
Lärosäte:
Luleå tekniska universitet
År:
2006