Akademiska högtiders logga

Saskia Sassen

Land:
USA

UTNÄMNING

Titel:
tekn. dr h.c.
Lärosäte:
Kungliga Tekniska Högskolan
År:
2011