Akademiska högtiders logga

Per Eckerberg

Land:
Sverige

UTNÄMNING

Titel:
fil. dr h.c.
Lärosäte:
Linköpings universitet
År:
1973