Akademiska högtiders logga

Helmut Neunzert

Land:
Tyskland

UTNÄMNING

Titel:
tekn. dr h.c.
Lärosäte:
Chalmers tekniska högskola
År:
2007