Akademiska högtiders logga

Bernhard Palsson

Land:
USA

UTNÄMNING

Titel:
tekn. dr h.c.
Lärosäte:
Chalmers tekniska högskola
År:
2009