Akademiska högtiders logga

Chrisna du Plessis

Land:
Sydafrika

UTNÄMNING

Titel:
tekn. dr h.c.
Lärosäte:
Chalmers tekniska högskola
År:
2010