Akademiska högtiders logga

Kojiro Nishina

Land:
Japan

UTNÄMNING

Titel:
tekn. dr h.c.
Lärosäte:
Chalmers tekniska högskola
År:
2010