Akademiska högtiders logga

Harald Klingeman

Land:
Schweiz

UTNÄMNING

Titel:
fil. dr h.c.
Lärosäte:
Stockholms universitet
År:
2003