Akademiska högtider » Litteratur

Litteratur om promotionsceremonien

Backman, E. Louis (1927), Doktorspromotioner i Uppsala förr och nu.

Backman, E. Louis (1962), Jubeldoktoratet vid universiteten i Uppsala och Lund. (AUU.
Skrifter rörande Uppsala universitet. C. Organisation och historia 4.)

Bringéus, Nils-Arvid (1991), Doktorspromotionens form- och symbolspråk. Lundaforskare föreläser.

Fehrman, Carl (1991), Lärdomens symboler. Lundaforskare föreläser.

Klinge, Matti (1988-1991), Helsingfors universitet 1640-1990. Om promotioner i Finland.

Marin, Barbro (1967), Föreläsningsämnen vid professorsinstallationer i Uppsala 1855-1966. Om installationerna.

Nevéus, Torgny (1986), En akademisk festsed och dess utveckling. Om promotioner vid Uppsala universitet.

Nevéus, Torgny (1992), Honoris Causa. Hedersdoktorer och hedersmedlemmar. Uppsala universitet 1839-1992.

Olsson, Bror (1947), Doktorspromotioner i Lund.

Övrig litteratur: Se verk av Annerstedt, Fehrman, Lindroth, Segerstedt, Weibull m.fl.