Kontakt

Här är en sammanställning över personer vid respektive lärosäte med ansvar för ceremonier och högtider.

Blekinge Tekniska Högskola (BTH)

Elisabeth Permlid

Chalmers Tekniska Högskola

Ceremonimästare Catharina Axelzon Popovic

Göteborgs universitet (GU)

Ceremonimästare Marie Lowrie
Webbsida

Handelshögskolan i Stockholm (HHS)

Ceremonimästare Titti Unckel

Högskolan i Jönköping

Projektledare Linda Bergqvist

Högskolan Väst (HV)

Ceremonimästare Per Fagrell
Webbsida

Karlstads universitet (KaU)

Konferensansvarig Maria Kull

Karolinska Institutet i Stockholm (KI)

Ceremonimästare Ylva Blomberg
Webbsida

Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm (KTH)

Ceremonimästare Anna Almlöw

Linköpings universitet (LiU)

Ceremonimästare Karin Lohm
Webbsida

Luleå tekniska universitet (LTU)

Ceremonimästare Angelica Edin
Webbsida

Lunds universitet (LU)

Övermarskalk Carin Brenner

Mittuniversitetet (MIUN)

Ceremonimästare Yasmine Lundqvist
Webbsida

Stockholms universitet (SU)

Ceremonimästare Anne Heikkinen Sandberg
Webbsida

Södertörns högskola (SH)

Ceremonimästare Fia Fredricson Flodin
Projektledare Carina Lönnebring
Webbsida

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Ceremonimästare Jenny Sälgeback
Webbsida

Umeå universitet (UmU)

Ceremonimästare Charlotte Wiberg

Uppsala universitet (UU)

Akademiintendent Per Ström
Biträdande akademiintendenten Gabriella Almqvist
Webbsida

Örebro universitet (ORU)

Ceremonimästare Marie Gelang
Projektledare Monica Wettler
Webbsida