Akademiska högtider » Historik » När började promotionerna och hur ofta äger de rum?

7. När började promotionerna och hur ofta äger de rum?

(översikten ges med reservationer för att ändringar kan inträffa.)

Lärosäte Grundat Första prom Promotion numera

- Uppsala 1477 1600 Fred i slutet maj/början juni

- Lund 1668 1670 Fred i slutet maj/början juni

- Göteborg 1891, univ 1954 1903 Lörd i slutet av okt

- Stockholm 1878, univ 1960 1906 Sista fred i sept

- Umeå 1958, univ 1965 1958 Hed drr årl lörd slutet sept/början okt övr drr vartannat år, lörd slutet maj/början juni

- Linköping 1970, univ 1975 1973 Lördag i slutet av maj

- SLU 1849, univ 1977 1949 Lörd i sept el. okt

- KI 1810 1906 Mitten-slutet av maj

- KTH 1827 1929 Fred mitten av nov, vartannat år

- Chalmers 1829 1951 Fred/lör mitten/slutet av maj

- Handelshögskolan 1909 1947 Vartannat år vid skilda tidpunkter

- Luleå 1971, univ 1997 1981 Fred slutet okt/början nov

Nästa