Akademiska högtider » Historik » Doktorspromotionen: svunna promotionsseder

4 Doktorspromotionen: svunna promotionsseder

4.12 Svunna promotionsseder

Numera ställer promovendi efter avlagda prov upp sig i procession efter bokstavsordning fakultetsvis. Förr arrangerades de i detta festtåg efter skicklighet, varvid den bäste gick först och således kallades primus. Den näst bäste placerades sist i ledet och benämndes därför ultimus, vilket betyder den yttersta. Långt fram på 1800-talet fanns också en sed att man rituellt skulle öppna och sedan slå ihop böckerna. Värja förekom också. överhuvud taget var promotionsakterna i gångna tider monstruöst långa med tal, predikningar, kantater, hyllningsverser etc.

Nästa