Akademiska högtider » Historik » Doktorspromotionen: promoverandet

4 Doktorspromotionen: promoverandet

4.5 Promoverandet

Promoverandet är givetvis aktens höjdpunkt. Huvudtanken, som ännu bibehålls vid de gamla universiteten, är att promovendi skall stiga upp i katedern och sedan på andra sidan gå ned därifrån. Detta symboliserar att de från och med nu har rätt att bedriva akademisk undervisning. I katedern eller på parnassen, som den i dessa sammanhang ofta kallas, möter promotor, som hälsar promovendus genom ett handslag, sätter på honom en hatt eller en krans, därefter träder en ring på hans finger och ger honom ett diplom. Innan promovenden stiger ner från katedern säger promotor farväl med ett handslag. Det måste kraftigt understrykas att det i detta sammanhang finns, av olika skäl, många lokala variationer, som det är omöjligt att här redogöra för. Viktigt är, att överallt förekommer ett individuellt promoverande; man inviger aldrig kollektivt, även om det på sina håll kan hända att tre eller fyra personer sammanförs under något moment vid promoverandet.

Nästa