Akademiska högtider » Historik » Doktorspromotionen: promotionsbankett

4 Doktorspromotionen: promotionsbankett

4.10 Promotionsbankett

Måltider i anknytning till akten förekom i gamla tider rikligen, liksom baler och andra högtidligheter. Det var i mångt och mycket dessa, naturligtvis oftast roande evenemang, som gjorde promotionerna så dyrbara för fattiga studiosi och som även bidrog till att skapa opposition mot promotionsseden.

Det är numera alltid frivilligt för den som promoverats att delta i de promotionsmiddagar, som överallt anordnas med tal, sång, musik, underhållning och dans, enligt skiftande traditioner.

Nästa