Akademiska högtider » Historik » Doktorspromotionen: musik, skott och fanfarer

4 Doktorspromotionen: musik, skott och fanfarer

4.9 Musik, skott och fanfarer

Musiken är självfallet ett omistligt inslag i ceremonier som dessa. Promotionshistorikern E Louis Backman talar om aktens "douce musique", en dämpad, ljuv musik i bakgrunden. I Uppsala och Lund, där akterna är ganska långa, fungerar orkestermusiken också huvudsakligen som bakgrund och inte som självständiga konsertstycken. Eftersom i Lund promotionen hålls i domkyrkan utförs också orgelmusik. Vid andra universitet och högskolor förekommer dock både vokal och instrumental musik, ofta rikligt. Fanfarer av bleckblåsare, som en del av ceremonin, är vanliga.

Ett särskilt uppmärksammat ljudinslag är saluten, som innebär en hyllning. I Uppsala och Lund saluteras promotor och jubeldoktor med två skott, hedersdoktor med ett skott och de samlade nya doktorerna inom en fakultet med tre skott. I Uppsala förekommer salut också promotionsdagen kl 7 på morgonen från Slottsbacken. Vid Stockholms universitet samt vid KTH, som båda har sina promotioner i Stockholms stadshus, gäller två skott jämte fanfar för promotor och jubeldoktor. Hedersdoktor saluteras med ett skott samt fanfar. Promovendi efter avlagda prov ställs upp i grupp om tre eller fyra och varje sådan grupp får ett skott jämte fanfar. I Linköping spelas av director musices särskilt komponerade fanfarer - olika för varje fakultet - i det ögonblick då promotor kröner sig själv. På Chalmers förekommer numera inte någon salut. För KI gäller: Två skott för promotor och jubeldoktorer; ett skott för hedersdoktorer och ett skott för doktorer efter avlagda prov i grupp om åtta. I Luleå saluteras hedersdoktorer och doktorer efter avlagda prov med ett skott vardera.

Klockringning från domkyrkan ljuder i Uppsala, där dock ceremonierna försiggår i universitetets aula, promotionsdagen kl 8 på morgonen. I Lund, där ju själva akten äger rum i domkyrkan, ringer klockorna under processionen från universitetshuset till katedralen. I Luleå inleds själva ceremonin, som också hålls i domkyrkan, med klockringning.

Nästa