Akademiska högtider » Historik » Doktorspromotionen: föreläsningar

4 Doktorspromotionen: föreläsningar

4.8 Föreläsningar

En grundtanke när det gäller akademiska högtider har varit, att någon form av undervisning och/eller prov skall ingå i dem. I gamla tider förekom den sk magisterfrågan. Denna var ett mer eller mindre spetsfundigt spörsmål, som en etablerad akademisk lärare på fakultetens uppdrag ställde till en promovendus. Denne hade så att - efter ordentlig förberedelse - besvara frågan vid akten, givetvis då på latin. I våra dagar har detta ersatts av en promotionsföreläsning. I Uppsala hålls den av en av promotorerna; så är det också vid SLU och Chalmers. I Lund däremot går uppdraget till en nybliven professor emeritus. I Göteborg åter väljer man föreläsare mer fritt; man kan tillfråga en kulturpersonlighet eller framstående politiker. Vid Stockholms universitet, liksom vid KTH och Chalmers, föreläser en av de nyinstallerade professorerna, då mera i anslutning till installationsakten. Linköping har ingen föreläsning i anslutning till själva promotionen. Men kvällen före denna förekommer ett evenemang i domkyrkan, som kallas Akademisk festkonsert och som innehåller musik, samt tal av rektor och ytterligare en person. Umeå och Luleå har inga promotionsföreläsningar, men i Umeå arrangeras ett omfattande populärvetenskapligt program under dagarna före årshögtiden med korta föreläsningar av alla hedersdoktorer, pristagare och nya professorer. SLU har dagen före vetenskapliga seminarier, bla med de nya professorerna som föreläsare. I Luleå arrangeras populärvetenskapliga föreläsningar dagarna före promotions- och installationshögtiden. Samtliga hedersdoktorer och nya professorer håller korta föreläsningar.

Nästa