Erik Allardt

  • Land: Finland

Utnämning

    • Titel: ekon. dr h.c.
    • Lärosäte: Uppsala universitet
    • År: 1984
Senast uppdaterad: 2021-04-23